Aktivitet

FrukostKlubben: Skandia

Skandia

Frukost

2018-04-06

07:30 - 08:45

2018-04-05 17:30

Convendumhuset

Kungsportsavenyn 21

Tillväxt skapas av friska medarbetare!

Vårt samhälle går miste om 57 miljarder kr varje år p g a att vi har människor i sjukskrivning istället för på sitt arbete.
En nota som betalas av oss allihop, inte minst företagare, som många gånger inte når upp till sin fulla potential
då ohälsa kostar stora pengar.

Skandia har de senaste 10 åren lyckats halvera antalet sjukskrivningar hos våra företagskunder.
Detta genom effektiv rehabilitering men framför allt genom en stor satsning på förebyggande insatser.
Vi vet att det lönar sig att förebygga och att det är en investering att satsa på hälsa för medarbetare – inte en kostnad!

Josefine Lundqvist och Karl Hygrell, företagsrådgivare på Skandia, bjuder in dig till att få inspiration och tankar
kring vad man som företag vinner på genom att satsa på hälsa. Johanna Rynäs, affärsspecialist Hälsa, berättar om framtidens utmaning med ökad ohälsa i Sverige och hur Skandia hjälper företag att skapa värde genom Skandias Hälsokedja.

På plats finns också vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehabcenter.

Välkommen till Convendumhuset, Kungsportsavenyn 21

Lite info om Skandia:

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang.
Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande.
Vi har 2 miljoner kunder, 2 500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor.

Läs mer på www.skandia.se