Aktivitet

MiG - Livsstilsdag - Digitalt

Marknadsföreningen i Göteborg

Annan

2020-08-21

09:00 - 11:30

2020-08-20 16:00

Digitalt

Du kommer dagarna innan få en länk som du loggar in via.

I MiG vet vi att det är i mötet mellan människor som det händer saker. Innebörden av livsstil har och får en allt större betydelse på företag och i samhället.
Att tänka och agera livsstil är en förutsättning för att lyckas med att rekrytera och behålla engagerad personal. Bra då att vi lever som vi lär för att vara trovärdiga.
I MiG har vi anammat livsstils-begreppet allt mer såväl i våra affärsnätverk som i föreläsningsform.

Varmt välkommen till en halvdag i hälsans tecken!
Medlem
Medlemsnummer Eller   


Anmälningsinformation
Dagen innan ett MiG-event publicerar vi deltagarlistan på mig.se för att ge dig en överblick inför ditt nätverkande.
Fotografering sker vid våra event. Vill du inte synas, maila mig@mig.se.
Icke medlem
Faktura Adress