Aktivitet

Frukostseminarium med Västtrafik AB

Västtrafik AB

Frukost

2018-10-05

07:30 - 08:45

2018-10-04 18:00

Convendum

Avenyn 21

Sätt in fler bussar och gör kollektivtrafiken gratis under byggtiden! Är det här den bästa lösningen för att underlätta för alla som behöver ta sig fram genom stan nu när det byggs som aldrig förr? Västtrafiks uppdrag är att öka det hållbara resandet och kollektivtrafiken blir en allt viktigare del av samhällsutvecklingen. I takt med att Göteborg växer behöver en långsiktig beteendeförändring göras och den måste påbörjas samtidigt som framkomligheten är utsatt. Välkommen på frukostseminarium där du får veta mer.