Aktivitet

FrukostKlubben: Be Better Online Sweden AB

Be Better Online Sweden AB

Frukost

2018-04-12

07:00 - 08:30

2018-04-11 15:00

Svenska Mässan

Svenska Mässan

Såhär mäter du effekten av sociala medier.

Idag har vi stora möjligheter att mäta, samla in data och att analysera effekten av vårt arbete med sociala medier. Och de allra flesta mäter någonting. Men hur säkerställer du att du mäter rätt saker och hur kan data omvandlas till faktisk affärsnytta? Framgångsfaktorerna innefattar en kombination av att bemästra kontexten sociala medier, ständigt hålla sig uppdaterad på området och säkerställa tekniken för att mäta och visualisera rätt. Genom föreläsningen vill vi ge dig en förståelse och med konkreta tillvägagångssätt för hur du kan låta insikter från datainsamling bli ert viktigaste beslutsunderlag för att nå större framgång i sociala medier.
Medlem
Medlemsnummer Eller   


Icke medlem
Faktura Adress