Aktivitet

MiGs Årsmöte

Marknadsföreningen i Göteborg

Sluten

2019-03-26

17:30 - 20:00

2019-03-26 15:00

Convendum

Avenyn 21

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte. Vi startar med en gemensam fika för att kl.18.00 hålla
MiGs Årsstämma.

Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.