Aktivitet

MiGs Årsmöte

Marknadsföreningen i Göteborg

Sluten

2018-03-19

17:30 - 20:00

2018-03-19 17:00

Convendum

Kungsportsavenyn 21

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte. Vi startar med en gemensam fika
klockan 17.30 för att kl 18.00 hålla MiGs Årsstämma.

Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.